ماکت ماشین بتمنماکت ماشین بتمن

در ده 60 میلادی کاراکتر بتمن برای اولین بار بصورت سریال تلویزیونی معرفی شد . یکی از مشخصات منحصر به فرد این سریال استفاده از یک اتومبیل خاص که در زمان خود بسیار آینده نگرانه تولید شده بود است .

این اتومبیل BAT MOBILE نامیده شد که آن را می توان قدم اول در طراحی ویژه ماشین بتمن در سری فیلم های بعدی دانست . شرکت IXO-ALTAYA تنها شرکتی بود که پس از سال ها ماکت ماشین بتمن

در حال نمایش 6 نتیجه