fdhdh

 

شركت پارسانیان انرژی و پالایش با هدف اجرای پروژه های مربوط به بخش انرژی در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردید و در اجرایپروژههای صنایع انرژی، آب، نفت و گاز و صنایع جنبي مرتبط با این حوزهها فعالیت دارد. پیشینه این شركت متمركز بر ارائه خدماتمهندسي پیشرفته در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمي شامل تامین كالا و تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نیروگاهي،تجهیزات حفاری وسایر خدمات مرتبط و مورد نیاز در صنایع مذكور ميباشد.

تشكیل شركت مهندسي پارسانیان انرژی و پالایش به عنوان یک شركت مستقل ایراني به پیروزی انقلاب اسلامي و خلع ید ازشركتهای مشاور خارجي باز ميگردد. هسته اولیه شركت با بهرهگیری از كارشناسان و متخصصین ایراني شكل گرفته و با ایجادساختارهای مناسب مدیریتي و تخصصي مربوطه، مسئولیت كامل مشاوره و مهندسي پروژهها به انجام رسیده است.

كادر فني شركت در زمینههای تخصصي نفت و پتروشیمي، برق و انرژی های نو، مكانیک، كنترل و ابزاردقیق، ساختمان،ژئوتكنیک، هیدرولیک، هیدرومكانیک، هیدرولوژی و خطوط انتقال نیرو فعالیت ميكنند

با اتكاء به تجارب غني و با ارزش حاصله از اجرای پروژههای عظیم، شركت مهندسي پارسانیان انرژی و پالایش در حالحاضر از لحاظ كادر تخصصي، اطلاعات فني كارشناسي و امكانات دفتری یكي از شركتهای فعال در زمینه تامین تجهیزات صنایع نفت و گازمحسوب – ميگردد، و آمادگي تامین قطعات و تجهیزات خاص صنعتي به شكل مستقل و یا با همكاری شركتهای سازنده در داخل و خارج از ایران اسلامي را دارد

 


 

 

فعالیتهای نفت، گاز و پتروشیمي

 

[su_spoiler title=”شرح فعالیتهای نفت، گاز و پتروشیمي” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow”]

شرح فعالیتهای نفت، گاز و پتروشیمي مأموريت:

مدیریت ارشد مهندسي صنایع نفت و گاز بعنوان بازوی توانمند این شركت در صنایع كلیدی و استراتژیک نفت و گاز وپتروشیمي ایفای نقش مينماید، ایجاد یک تیم قدرتمند، دانشمدار و قابل اعتماد برای كارفرمایان در حوزههای مدیریت، مهندسي و طراحي،تداركات كالا، ساخت و نصب و راهاندازی مهمترین مأموریت این بخش ميباشد.

انواع فعالیتها:

مدیریت بكارگیری استانداردهای علمي مدیریت پروژه مانند ANSI-PMI ، نگرش سیستمي و فرآیندی با دیدگاه كلي نگری و همچنینوجود تجارب موثر و همكاران زبده در عرصه مدیریت نوین و علمي، این مدیریت ارشد را در مدیریت علمي و مدرن طرحهایبزرگ ملي سربلند نموده است.

تدارك و تجهیز تدارك و تجهیز بهینه در پروژهها یكي از مهمترین عوامل ساماندهي عملیات ميباشد. در این خصوص مدیریت ارشد مهندسيصنایع نفت و گاز توانسته است با تجهیز بخشهای سازماني مانند تداركات و قراردادها در این امر نیز از بالاترین سطوح استانداردبرخوردار گردد ساخت و پیمانكاری توانمندی اجرایي مدیریت ارشد مهندسي صنایع نفت و گاز با وجود همكاراني با تجربه در زمینههای پیمانكاری و ساخت در حدبسیار بالایي بوده و این امر وزن واحد را در حضور در پروژههای (EPC) بسیار بالا برده است تأمین مالي این مدیریت ارشد بستر لازم را جهت همیاری و مشاركت در تجهیز و تأمین منابع در كنار خدمات فني، مهندسي و مدیریتيپروژهها فراهم نموده است

. با دارابودن كادر مجرب فاینانس توانمندی ارزشیابي پروژههای تعریف شده یا در حال ساخت، ارزیابي اقتصادی طرحها و تهیهگزارشهای توجیه فني و اقتصادی را دارا بوده و نیز جهت انجام مطالعات ریسک سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه و …. منابع انسانيلازم را در اختیار دارد. سرآمد ساخته است BOT, BOO, EPCMS, EPC, MC توانمندیهای فوق سازمان را در انجام پروژهها در قالب [/su_spoiler]


 

استراتژی گروه پارسانیان در زمینه فن آوری اطلاعات

 

[su_spoiler title=”استراتژی گروه پارسانیان در زمینه فن آوری اطلاعات” open=”yes” style=”fancy” icon=”arrow”]

استراتژی گروه پارسانیان در زمینه فن آوری اطلاعات در دنياي كسب و كار رقابتي امروز فقط شركتهائي قادر به ادامه حيات اقتصادي خواهندبود كه ضمن شناخت دقيق از محيطبيرون به تقويت مزيت هاي رقابتي درون خود پرداخته و با حداكثر كارآئي ، حضور پررنگ در بازار فردا را سرلوحهءبرنامههاي استراتژيك خود قرار دهند.

ماهيت فن آوری اطلاعات بعنوان یکی از محورهای اصلي فعاليت شركت پارسانیان انرژی پالایش ، چابكي، رقابت پذيري مشتري گرائي ، دانائي محوري و ارتقاء همه جانبه نيروي انساني در سازمان را طلب مي كند. موقعيت مطلوب در صنعت انفورماتيك كشور، مشتريان خوب و وفادار،كاركنان متخصص وصميمي ومديران مصمم مهمترينمزيت هاي این شركت براي حضور ماندگار در عرصهء صنعت فن آوری اطلاعات كشورند.

حفظ و پرورش اين مزيت ها پايههاي اصلي در انتخاب استراتژي نوين ما بوده است. چشم انداز گروه پارسانیان در زمینه فن آوری اطلاعات مابرآنيم كه با بهره گيري از تجربه هاي افتخار آميز گذشته و پيشاهنگي در بكارگيري دانش فردا، چنان عمل كنيم كه درعرصهء فناوري اطلاعات و ارتباطات، براي حل مسائل انفورماتيك و رفع نيازهاي اصلي و تخصصي در اين رشته، ازنخستين نامهایي باشیم که در حوزه ی فعالیت تخصصی جاری خود به ذهن مشتریان خطور می کند [/su_spoiler]


 

[su_button url=”http://www.parsanian.com/page1/index.html” style=”soft” background=”#1b54c8″]پروژه های صنعتی[/su_button] [su_button url=”http://www.parsanian.com/page4/index.html” style=”soft” background=”#1b54c8″]پروژه های فن آوری اطلاعات[/su_button] [su_button url=”http://www.parsanian.com” style=”soft” background=”#1b68c8″]www.parsanian.com[/su_button]

 

[su_box title=”تماس” style=”soft” box_color=”#235ac9″]

آدرس : تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از چهارراه طالقانی ، خیابان شهید ولدی ، نبش فیروزگر ، پلاک ۱۴ طبقه ۵

تلفن و فکس : ۲۶۴۰۰۱۳۰، ۲۶۴۰۰۱۲۸، ۸۸۹۴۱۹۰۳،:۸۸۹۴۲۴۳۸-۲۱- [/su_box]