نجات تریلر ولوو از برف توسط فورد F-150

  این تریلر در یک ناحیه مسکونی در برف سنگین دچار مشکل شده بود و کمک برای خروج این تریلر ادامه داشت تا اینکه یکی از افراد محلی با فورد خود به کمک آمد و توانست پس از مدتی این تریلر را از برف بیرون بکشد.

این در حالی است که بسیاری از منتقدان براین باورند که وانت های جدید تولید شده توسط فورد از قدرت کافی و کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

مشخصات فنی فورد F-150

تهیه شده توسط واحد بین الملل آوین مارکت