در بسیاری از کشور ها در جاده های یخی از نمک استفاده می شود . در آمریکا 43 درصد نمک تولید شده در یک سال در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد .

همچنین ارسال نمک به مکان های مورد نظر پر هزینه می باشد .

درشهر نیویورک سالانه 27000 تن نمک در جاده ها استفاده می شود.

 

به گفته کارشناسان استفاده بیش از حد نمک در یکی از شهر های آمریکا موجب خسارت به آب های زیر زمینی آن ناحیه شده است.

OTHER ARTICLES